Liên Hệ

Trung Tập Công Nghệ Thông Tin Đồng Tháp.

Địa chỉ: Số 12, Trần Phú, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 873 999 – Fax: 02773 873 999

Email: stttt@dongthap.gov.vn